[Hlavní strana] [Krajský úřad] [Kalendář akcí] [Kontakt] [Pro registrované]


Návrat na hlavní stranu

Středočeský kraj


Chodské slavnosti a Vavřinecká pouť 2008

Domažlice 8. - 10. srpna 2008
Tisková zpráva
Chodské slavnosti a Vavřinecká pouť
O festivalu
Domažlice jsou centrem národopisné oblasti Chodsko, v níž je doposud živě udržována tradice lidové dudácké hudby, tanců, zvyků a obyčejů.
Chodské slavnosti jsou jedním z nejstarších folkloristických festivalů v České republice, pořádaný již od roku 1955. V současné době se festival koná vždy první víkend po 10. srpnu a již tradičně je spojován s domažlickou Vavřineckou poutí.
Stěžejní část programu je věnována zejména místním národopisným hudebním a tanečním souborům. Svůj prostor zde každoročně dostanou i soubory z jiných částí republiky a ze zahraničí.
Hlavní Program se odehrává na několika scénách a skládá se z více než 20 různých režijně zpracovaných pořadů. Zajímavým zpestřením je velký staročeský jarmark v historickém centru města.
Chodské slavnosti a Vavřinecká pouť
program
Chodské slavnosti a Vavřinecká pouť
program - skládačka
Pozdrav starosty města:
Vážení hosté Chodských slavností, milí spoluobčané,
rok se sešel s rokem a největší událost města Chodské slavnosti-Vavřinecká pouť se k nám opět vrací. Město Domažlice spolu se svými organizacemi pro Vás připravilo bohatý kulturní a společenský program. Na pěti podiích se uskuteční řada vystoupení, která jistě zaujmou každého. Pestrá paleta nejrůznějších pořadů má své těžiště ve folkloru, který je pro naše město i region tolik typický. Ale i milovníci dalších žánrů si přijdou na své. Zkrátka bohatá nabídka je připravena pro všechny věkové kategorie. Kromě hudebních a tanečních produkcí se ve městě také koná i řada doprovodných akcí. Ne všechny najdete v programu, protože nejen město, ale i soukromé subjekty přispívají k zábavě v Domažlicích. Při této příležitosti bych chtěl předem poděkovat všem organizátorům z řad zaměstanců města a jeho organizací i všem pořadatelům dalších zajímavých společenských setkání. Občany prosím o trpělivost a pochopení, které jsou někdy ke zvládnutí náporu desetitisíců hostů potřeba. A na samý závěr bych Vám všem rád popřál krásné prožití slavnosti i pouti, hodně pohody a na Chodských slavnostech - Vavřinecké pouti na viděnou.
Ing. Miroslav Mach, starosta města Domažlice
Pozdrav ředitele MKS Domažlice:
Svátek folkloru je tu...
Zatím dosud žádná kulturní akce či událost nepřivedly do Domažlic tolik návštěvníků z blízka i z dalekého okolí jako právě Vavřinecká pouť a s ní nerozlučně spjaté Chodské slavnosti. Můžeme se jen domnívat a odhadovat či dělat orientační průzkumy, abychom zjistili, co nejvíce láká návštěvníky, kteří k nám mnohdy se železnou pravidelností přijíždějí. Všechny výsledky dosud učiněných dotazníků a anket vyzdvihují jen několik slov - folklor, koláče, poklidný staročeský jarmark na náměstí, pouť. A možná je dobře, že se tento slovník nijak výrazně nerozšiřuje. Vždyť co více od jedné z největších a nejstarších národopisných slavností v Čechách požadovat. Chodské slavnosti jsou právě spojením všech v sobě skrytých atributů pastvou doslova pro všechny lidské smysly, stačí se jen trochu zamyslet a mít vůli přijímat.
A tak my, pořadatelé kulturní a programové části, přejeme všem místním i návštěvníkům slavností, aby všechny jejich smysly byly zasaženy a aby si každý v té třídenní mozaice našel to své; všem účinkujícím, režisérům, moderátorům, zvukařům a vlastně i nám samotným a našim kolegům a spolupracovníkům pak shovívavost počasí a dobrou přípravu.
Mgr. Kamil Jindřich, MKS Domažlice
Rozhovor s ředitelem MKS Domažlice Mgr. Kamilem Jindřichem - týdeník Nové Domažlicko, 1.srpnový týden 2008 (otázky red. Jan Halík)
Budou letošní slavnosti stejné jako v předchozích letech a nebo se chystá nějaká zásadní změna?
Vzhledem k tomu, že se jedná o jednu z nejstarších národopisných slavností v naší zemi a akci, která každoročně přiláká do Domažlic několik desítek tisíc návštěvníků v podstatě z celého světa, domnívám se, že zásadní změna by mohla tuto pro náš region velmi tradiční akci posunout někam jinam. Nové typy pořadů vznikají průběžně, stejně tak jako se vyvíjí scény (Jarmareční scéna, Ozvěny folkloru...) - důležité je, že vše má společného jmenovatele - folklor/etnickou hudbu a tradici. Právě tuto žánrovou celistvost oceňuje mnoho návštěvníků, se kterými jsme mohli hovořit, nebo kteří vyplňovali v minulém roce anketní lístky. Větší zastoupení oproti minulým létům budou mít letos zahraniční soubory.

Na co byste vy osobně pozval návštěvníky?
Chodské slavnosti vnímám jako celek, každý nechť si vybere, co je mu nejbližší. Někdo přijede jen tak "na pouť", někoho přilákají chodské dudy, jiní zase preferují jiné žánry, např. v pořadu Ozvěny folkloru, jehož hlavní hvězdou bude kapela Gulo Čar (pátek večer u brány), velkým lákadlem je staročeský jarmark na náměstí a navazující ulici Msgre. B. Staška, který patří snad k největším v Čechách. Já osobně se těším právě na Gulo Čar, zajímavé a velmi atraktivní vystoupení bude mít kapela Gnomus (uskupení dud a bicích), se kterými jsem se setkal letos v lednu na veletrhu cestovního ruchu v Brně a okamžitě jsem je na místě požádal o blokaci termínu pro vystoupení na letošních Chodských slavnostech.
Na kolika scénách se bude letos vystupovat?
Počet scén se letos nerozšiřuje - největšími jsou u brány a v letním kině, komornější pak jsou v zahradě pod Chodským hradem, Jarmareční scéna a pódium v Baldovské ulici.

Jak bude zaměřena dva roky stará "novinka" Chodských slavností, jarmareční scéna pod hradem?
Jarmareční scéna měla původně podkreslit atmosféru staročeského trhu, zájem o ni byl ale k našemu potěšení tak veliký, že se stala jednou z pěti hlavních scén. Velká část programu je věnována dětem, hudební čísla budou prokládána scénkami šermířů a kejklíře.

Jaké kulturní akce si budou muset diváci zaplatit a co bude zdarma?
V rámci hlavního programu bude letos zdarma vše, včetně závěrečného galaprogramu v letním kině v neděli od 14.30 - ten nese slibný název Poutě a posvícení hu nás na Chodsku a režisérkami jsou Jiřina Holoubková a Marta Skarlandtová. Jsem rád, že se takto Domažlice otevřou široké veřejnosti a lidé budou moci neomezeně procházet jednotlivé scény.

Přijedou i umělci ze zahraničí, mohl byste některé představit?
Samozřejmě velmi rád - snažili jsme se vybírat soubory z různých částí Evropy, aby byla jejich lidová hudba navzájem kontrastní. Pozvání přijali Skotové, Řekové, Chorvati, Němci a Ukrajinci. Všem doporučuji pořad Na Chodsko nejen z Plzně v sobotu od 18.00 u brány na náměstí, kde se všechny tyto soubory najednou představí. Vystoupí ale samozřejmě také v mnoha jiných programech. Doufám, že všichni z relativně velkých dálek do Domažlic v pořádku dorazí.

Na chodských budete jako muzikant a zároveň jako ředitel Městského kulturního střediska Domažlice. Jaké pocity převládají, stres a nebo těšení se?
Jako muzikant se těším a chci si je co nejvíce užít, jako organizátor kulturního programu a fungování všech scén mám samozřejmě noční můry, co vše se může vyskytnout za problémy - ať technické, nebo organizační. Několikaměsíční příprava vzhledem k průběhu a poměrně nabitému programu Kulturního léta 2008 byla velmi časově náročná, ale věřím, že důkladná a nikdo z organizačního týmu na nic nezapomněl. Vrásky si nedělám z počasí - to je to jediné, co ovlivnit sebelepší přípravou nemůžeme.

Mohl byste krátce do úvodu popsat jak probíhali přípravy na slavnosti (co se týče MKS) Např. kolik lidí se na tom podílelo, jak obtížné bylo sestavit program, či nalákat kapely odjinud?
Přípravy ze strany MKS (kulturní program a zajištění jednotlivých scén) probíhají již od počátku roku - je třeba hledat a oslovovat jak tuzemské, tak zahraniční soubory, zavčasu je třeba jednat s režiséry a zástupci místních souborů. V letošním roce byly přípravy o to náročnější, že probíhaly další velké akce v průběhu července, např. sklářské sympozium, festival Hudba pod hradem nebo nedávný Bohemia JazzFest a další jednotlivé akce. Samozřejmě to vše pro nás znamenalo větší časové zatížení. Naštěsí není problém kapely nějak zvlášť přemlouvat, musím konstatovat, že Chodské slavnosti mají takové renomé, že nabídka účinkujících zatím převyšuje naši poptávku, jde vždy jen o to, vybrat ty nejlepší.
Fotografie ze slaavností 2007:
Chodské slavnosti a Vavřinecká pouť
Chodské slavnosti a Vavřinecká pouť
Chodské slavnosti a Vavřinecká pouť
Chodské slavnosti a Vavřinecká pouť
Chodské slavnosti a Vavřinecká pouť
Chodské slavnosti a Vavřinecká pouť
Chodské slavnosti a Vavřinecká pouť
Chodské slavnosti a Vavřinecká pouť
Hlavní pořadatel
Městské kulturní středisko Domažlice
Mgr. Kamil Jindřich, ředitel

Telefon: +420 379 722 631-2 (programové pracovnice Marta Gabrielová a Dana Vondrašová)
Mobil: +420 602 105 592
E-mail: kamil.jindrich@mks.mesto-domazlice.cz
E-mail: marta.gabrielova@mks.mesto-domazlice.cz
E-mail: dana.vondrasova@mks.mesto-domazlice.cz
Informace

Městské informační centrum
Stanislav Antoš, vedoucí
nám. Míru 51, 344 01 Domažlice

Telefon/fax: +420 379 725 852
E-mail: infocentrum@mesto-domazlice.cz

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

Zveřejněno 03.08.2008 v 19:03 hodin


Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm