Poutní kostel Jména Panny Marie s rezidencí premonstrátů [ Poutní místo ]

Poutní kostel Jména Panny Marie s rezidencí premonstrátů - informace z encyklopedie