[Hlavní strana] [Krajský úřad] [Kalendář akcí] [Kontakt] [Pro registrované]


Návrat na hlavní stranu

Středočeský kraj


Středočeský kraj [ Kraj (region NUTS 3) ]

Středočeský kraj jako vyšší územně samosprávný celek byl vytvořen v roce 2000. Na rozdíl od ostatních krajů nemá své sídlo umístěno na vlastním území, ale na území jiného kraje, Hlavního města Prahy. Středočeský kraj se svojí rozlohou řadí k největším krajům a patří mezi čtyři kraje, na jejichž území žije více než 1 milion obyvatel. Území Středočeského kraje vymezuje 12 okresů, v nichž se nachází více než tisíc obcí. Každé z okresních měst kraje je svébytným a významným historickým, kulturním a ekonomickým centrem stejně tak jako celý Středočeský kraj.

Přírodní podmínky kraje jsou značně různorodé. Místem s nejvyšší nadmořskou výškou (846 m/n.m), je vrch Tok v Brdské pahorkatině na jihozápadě kraje. Naopak nejnižším bodem v kraji (153,1 m/n.m) je hladina řeky Labe u Dolních Beřkovic na severních hranicích kraje. V našem kraji převažují dva typy krajiny. Jeho severovýchodní polovinu tvoří převážně rovinaté nížiny kolem řeky Labe, kde převažuje zemědělsky využívaná půda, doplněná listnatými a borovými lesy. Jihozápad kraje má charakter vrchoviny, kde naopak převažují smrkové a smíšené lesní porosty. Středočeský kraj nezklame ani milovníky přírodních krás, neboť se zde nachází několik chráněných krajinných oblastí. Nejvýznamnější a také největší je oblast Křivoklátsko, biosférická rezervace UNESCO. Zde nalezneme rozsáhlý komplex smíšených lesů, svažující se do romantických údolí Berounky. Na tuto oblast navazuje geologicky zajímavá oblast Českého krasu. Jedná se o největší krasovou oblast v Čechách se známými Koněpruskými jeskyněmi. Nesmíme opomenout ani známé vrchy Velký a Malý Blaník. Ve Středočeském kraji je převážná většina území CHKO Kokořínsko, kde návštěvník nalezne typická kaňonovitá údolí s pískovcovitými skalami. Náš kraj je i vstupní bránou do Českého ráje. Územím kraje protéká mnoho známých řek, Berounka, Vltava, Jizera, Labe či Sázava, které vytvářejí malebné scenerie a romantická zákoutí. Jejich okolí využívá mnoho lidí ke strávení svého volného času. Vodní díla na Vltavě jsou častým cílem návštěvníkům především v letních měsících. Harmonie okolí Berounky a Sázavy jsou rovněž místem odpočinku a strávení příjemných chvil ve volném čase.

Stopy lidského osídlení na území Středočeského kraje pochází již z mladší doby kamenné. Nejstarší nálezy z okolí Berouna se datují do doby před 1,5 mil. let. Z doby 2 000 až 1 500 let před n.l. pocházejí nálezy tzv. únětické kultury z Únětic či z Polep u Kolína. Kovízská kultura, nazvaná podle naleziště u obce Knovíz blízko Slaného, je řazena do období od 13. do 7. století př. n.l. Přibližně v 2.-1. stol. př.n.l. vstoupili na české území Keltové a podle keltského kmene Bójů byl také odvozen latinský název Čech - Bohemia. Keltská oppida byla například na vrchu Závist nad Zbraslaví v okrese Praha - Západ nebo ve Stradonicích na Berounce. Na území Středočeského kraje se nachází místa, která jsou nerozlučně spjata s historií jak České republiky, tak českého národa jako takového. Náš kraj je totiž téměř totožný s územím českého státu za vlády patrona zemí Českých sv. Václava. S významnými událostmi ranného středověku se pojí jména středočeských sídel jako Libice, Stará Boleslav, Levý Hradec a Budeč. Významnou úlohu sehrál také Sázavský klášter jako významné středisko kultury a písemnictví. České groše ražené v Kutné Hoře byly oblíbeným platidlem v celé tehdejší střední Evropě. Se slavnou dobou panování Karla IV. se pojí hrady Karlštejn a Křivoklát. Konec husitské revoluce v první polovině XV. století nám připomíná dějiště poslední bitvy Táboritů u Lipan či zřícenina hradu Sion u Kutné Hory. Také významný politik doby pohusitské, český král Jiří, pocházel z Poděbrad ve středních Čechách. U Kolína se v roce 1757 udála významná bitva sedmileté války. Za zmínku také stojí poslední ozbrojený konflikt II. světové války v Evropě, který se odehrál 11.5.1945 u Milína na Příbramsku.

Středočeský region je úzce spjat s naší bohatou historií, kulturou a dějinami země od nepaměti. V našem kraji je mnoho vzácných historických památek. Nalezneme zde starobylé hrady jako např. Karlštejn, Křivoklát, Konopiště, Kokořín, Český Šternberk, což jsou pojmy, které zná snad každý Čech. Především gotický hrad Karlštejn je ojedinělým skvostem celé střední Evropy se svou zlatou komnatou a freskami mistra Theodorika. Ze scenerie kraje vystupují i majestátní zbytky hradů. I pozdější šlechtické stavby, barokní a renesanční zámky se svými výstavnými zahradami jsou jistě příjemným lákadlem pro návštěvníky našeho kraje. Skutečnou nádherou je barokní zámek Dobříš a Mnichovo hradiště, renesančním skvostem je zámek v Nelahozevsi. Nepominutelným je zámek v Lánech, který si za své letní sídlo vybírají prezidenti našeho státu. Prakticky všechna města ve Středočeském kraji se mohou pochlubit historickým centrem. Skutečnou perlou mezi nimi je bezpochyby Kutná Hora, která byla v minulosti díky příjmům z místních stříbrných dolů bohatým a výstavným městem. Ještě dnes je možné obdivovat staré domy bohatých měšťanů, impozantní kostely a chrámy. Ale i ostatní města jako je Kolín, Mělník, Mladá Boleslav, Slaný, Kladno, Beroun, Rakovník, Příbram, Benešov a další mají také co nabídnout.
ZAHRNUJE ÚZEMÍ:

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ


Typ záznamu: Kraj (region NUTS 3)
AKTUALIZACE: Šormová Helena (INFOSYSTEM s.r.o.) org. 2, 21.09.2021 v 12:20 hodin


Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm