[Hlavní strana] [Krajský úřad] [Kalendář akcí] [Kontakt] [Pro registrované]


Návrat na hlavní stranu

Středočeský kraj


Myslivecké sdružení Příbor - Hájov [ Sdružení nebo spolek ]

Samotná činnost mysliveckého sdružení se řídí vlastními stanovami, usneseními členských a výborových schůzí a platnými zákony vztahujícími se k činnosti mysliveckých sdružení a výkonu práva myslivosti.

Historie mysliveckého sdružení
Myslivostí se zabývali občané obce Hájov již po osvobození obce za II. světové války počátkem roku 1947. Tehdy se o zachování myslivosti a její další rozvoj zasloužili zejména pánové Inocenc Bohumínský a František Berger, kteří zakoupili zvěř za své peníze a tuto vypustili do přírody. Tehdy se jednalo o tzv. Honební společenstvo.

Později se činnost myslivců rozvíjela podle tehdejších předpisů až do podoby mysliveckých sdružení, které byly v roce 1962 zřízeny zákonem o myslivosti číslo 23/62 Sb. a který platil s různými obměnami až do roku 2001. Rovněž myslivecké sdružení bylo zachováno do dnešní podoby.

Do roku 1991 působilo na území obcí Hájov, Klokočov, Véska a Benátky Myslivecké sdružení Příbor II., které mělo nejvíce 31 členů z Příbora a Hájova. Dne 4.5.1991 bylo v rámci transformace na základě novely zákona o myslivosti založeno myslivecké sdružení s novým názvem Myslivecké sdružení Příbor-Hájov, které pod tímto názvem působí doposud.

Ke dni 1.3.2006 má myslivecké sdružení celkem 15 členů, z nichž je 7 občanů z Hájova a 8 občanů z Příbora. Věkový průměr členů je 47,33 let.

Zaměření činnosti

Hlavní náplní práce členů mysliveckého sdružení je péče o zvěř, zlepšování životního prostředí zvěře a ochrana přírody. Dále členové mysliveckého sdružení působí v oblastech růstu vlastní odborné úrovně, propagace myslivosti a osvětové činnosti na veřejnosti, kynologie, zákona o zbraních a střelivu a v neposlední řadě také kulturní činnosti, dodržování mysliveckých zvyků a tradic a nově se snaží obnovit činnosti v oblasti práce s mládeží. Práce s mládeží se pomalu daří obnovovat ve spolupráci s Osadním výborem Hájov, Ligou žen a hasiči z Hájova. Veškerá činnost mysliveckého sdružení je zajišťována jeho členy dobrovolně formou brigád. Každoročně odpracují členové mysliveckého sdružení 600 - 700 brigádnických hodin.

Výkon práva myslivosti provádí členové mysliveckého sdružení v pronajaté společenstevní honitbě Honebního společenstva Příbor-Hájov, jehož předsedou je pan Pavel BAYER o celkové výměře 717 ha.

Za svou činnost a dosažené výsledky bylo naše myslivecké sdružení oceněno a bylo mu Českomoravskou Mysliveckou Jednotou dne 9.6.2005 jako prvnímu a zatím jedinému mysliveckému sdružení v okrese Nový Jičín uděleno vyznamenání "Za zásluhy o myslivost" III. stupně.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Myslivecké sdružení Příbor - Hájov
JUDr. František BERGER, předseda mysli. sdruženÍ
Příbor - Hájov
742 58 Příbor
Česko (CZ)

Z TISKOVÝCH ZPRÁV A ČLÁNKŮ

UMÍSTĚNÍ


AKTUALIZACE: Petra Kolářová (Kancelář vedení města) org. 139, 03.09.2013 v 09:02 hodin


Copyright 1998-2022 © Luděk Šorm