[Hlavní strana] [Krajský úřad] [Kalendář akcí] [Kontakt] [Pro registrované]


Návrat na hlavní stranu

Středočeský kraj


KOSTEL sv. HAVLA [ Kostel nebo katedrála ]

Dominantou Chotýšan je kostel sv. Havla. Počátky kostela jsou datovány ve farní kronice do roku 1315. Svatyně je totiž vystavěna původně ve slohu románském, ale jedná se o stavbu přechodného slohu s převládajícími ranně gotickými prvky. V r. 1884 byl chrám přestavěn. Okna byla rozšířena gotickými oblouky a střecha, původně šindelová, byla pokryta taškami. Věž stojící v průčelí kostela byla zvýšena o několik metrů a ozdobena jehlancovou břidlicí s vížkami, pobitými plechem. Na velkém oltáři byl vystaven obraz sv. Havla, a poblíž oltáře v jižní zdi je náhrobní kámen rytíře Viléma z Ostředka, který zemřel r. 1594. Je na něm český nápis a postava rytíře v brnění. Naproti na severní zdi je náhrobek z červeného mramoru, který dal zřídit r. 1880 hrabě Zikmund Berchtold. Jsou tu pochováni jeho šlechtičtí předkové, členové rodu Vratislavů z Mitrovic a jejich příbuzný rytíř Jan Jeník z Bratřic.

Za zmínku jistě stojí oválný obraz na severní straně "Korunování Panny Marie", který vznikl za 1. sv. války.

Nejcennějšími památkami kostela jsou dva zvony, které byly převezeny z dřevěné zvonice bývalého kláštera Kajetánů na Malé Straně (v dnešní Nerudově ulici) a na chotýšanskou věž byly zavěšeny roku 1963. V r. 1991 bylo zřízeno zvonění zvonů na elektrický pohon.

Při kostelní věži z jižní strany je postaven mramorový náhrobek s erbem hrabat z Vrtby. Poslední majitel chotýšanského panství svého jména, Adam František hrabě z Vrtby zemřel ve Vídni 3. 9. 1807. Jeho posledním přáním bylo, aby byl pochován zde na chotýšanském hřbitově. Jeho přátelé a dědici hrabata Vratislavové z Mitrovic postavili mu mramorový náhrobek, na kterém je tento nápis: "Zde odpočívá vysoce urozený pán Adam František z Vrtby, pán na Chotýšanech, Voticích, Olbramovicích a Janovicích, zesnul dne 3. září 1807 v 61 roce věku svého".

Dole na pomníku bylo napsáno: "Postaven tento pomník od vděčných dědiců hrabat Vratislavů r. 1864".

Před kostelem u zdi zámeckého parku stojí barokní kamenná socha sv. Jana Nepomuckého, kterou dal postavit hrabě Adam František z Vrtby r. 1794.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: Václav Pošmurný (TO 03) org. 2, 19.11.2005 v 11:39 hodin


Copyright 1998-2022 © Luděk Šorm