[Hlavní strana] [Krajský úřad] [Kalendář akcí] [Kontakt] [Pro registrované]


Návrat na hlavní stranu

Středočeský kraj


Poutní místo - Mikulov [ Poutní místo ]

Mikulov je uváděn v historických pramenech poprvé k roku 1173 už jako existující obec s kostelem. Kardinál František Dietrichstein, biskup olomoucký a místodržitel Moravy, který měl v Mikulově velkolepé sídlo, se zasloužil i o rozkvět města. Vybudoval zde podle italského vzoru první loretánskou svatyni u nás, která se pak stala vzorem i pro pražskou Loretu. Přivezl pro ni z Itálie i Černou loretánskou Madonu. Založil zde také piaristický klášter s prvním gymnáziem v zaalpských zemích. Loretánskou svatyni a přilehlý kapucínský klášter zničil roku 1784 požár, černou Madonu se však podařilo zachránit. Roku 1622 pak nechal kardinál Dietrichstein na vysokém holém návrší nad městem postavit jako díkuvzdání za záchranu města před morovou epidemií kapli ochránců před morem sv. Šebestiána, sv. Karla Boromejského a sv. Rocha. Kaple byla po požáru roku 1679 nahrazena kostelem na půdorysu kříže s kupolí nad křížením. Nedaleko stojí samostatně zvonice s mohutným zvonem vážícím přes 4 tuny. Na vrchol vede strmě stoupající pěšina (převýšení 110 m) lemovaná kapličkami křížové cesty, z nichž první jsou vytesány ve skále. Pouti se sochou Černé Madony se konají od roku 1622 bez přerušení dodnes.Literatura:
60 POUTNÍCH MÍST do kapsy
Petr Dvořáček
Ingrid Hanzlíková

UMÍSTĚNÍ


Typ záznamu: Poutní místo
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 20.01.2005 v 14:22 hodin


Copyright 1998-2022 © Luděk Šorm